PRODUCTION | PLANNING | CONTROLLING | TESTIFYING

Sušare

Na dizajnu nove linije sušara radili smo dvije godine. Sušare su standardiziranih kapaciteta 150 – 900 kg i u njima se mogu sušiti voće, povrće, ljekovito bilje, tjestenina, riba, meso, itd.

Pogon sušara je na električnu energiju, međutim alternativno se mogu ponuditi kruta goriva, pelet i solarna energija u kombinaciji sa električnom energijom za dogrijavanje.

Sve sušare su potpuno automatizirane i uz modernu elektroniku mogu se podešavati svi parametri procesa sušenja, naročito temperatura i vlaga, pa je osušeni proizvod konstantnog kvaliteta. Cijeli proces je precizno reguliran u cilju što veće efikasnosti.

Urađeno je i mjerenje utroška električne energije na kraju svakog ciklusa sušenja, a sušare su dobro izolirane što bi u konačnici trebalo dovesti do bolje financijske kalkulacije finalnog proizvoda.

Dimenzije i kapacitet sušare, te kombinacije materijala od kojih će se raditi unutrašnji i vanjski dijelovi sušare direktno utiču na konačnu cijenu sušare, verzije od nehrđajućeg čelikasu najskuplje.

Copyright © 2013–2016 Globalprojekt d.o.o.

Design notes: DaMus