Usluge

Naše djelatnosti obuhvaćaju sljedeće usluge:

 

PROJEKTOVANJE | PRODUKCIJA | NADZOR | VJEŠTAČENJE

GlobalProjekt d. o. o.
  1. izrada projektne dokumentacije za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju,
  2. nadzor rada mašina i postrojenja,
  3. analize i procjene u oblasti mašinstva,
  4. stručno prevođenje tehničke dokumentacije sa njemačkog i engleskog jezika.

 

Za sve detalje kontaktirajte nas putem kontakt formulara, e-maila ili telefona.

GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.