Trakasti transporteri

Prema našoj konstrukcionoj dokumentaciji napravljen je veliki broj trakastih transportera.

 

PROJEKTOVANJE | PRODUKCIJA | NADZOR | VJEŠTAČENJE

GlobalProjekt d. o. o.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • prema specifikacijama naručioca

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Download

GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.