Savremeni sistemi za grijanje i hlađenje stambenih i poslovnih objekata

Savremena tehnička rješenja iz bilo koje oblasti moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

 • očuvanje čiste okoline i smanjenje emisije ugljendioksida (CO2) u atmosferu,
 • efikasno korištenje i upotreba obnovljivih izvora energije,
 • ekološko privređivanje.

Ovi uslovi se moraju uzeti u obzir i kod projektovanja i izvođenja sistema grijanja i hlađenja u stambenim i poslovnim objektima. U većini sistema grijanja kod nas se koristi toplotna energija dobijena sagorijevanjem čvrstih goriva (ugalj, drvo, pelet), lož ulja ili plina. Bilo koje od ovih goriva da koristimomoramo ga kupiti, uskladištiti, ložiti i čistiti čađ i pepeo. Sagorijevanjem nastaje dim i dolazi do pojave curenja i kondenzacije vode i katrana na izlaznoj strani kotlova i peći. Jedan od proizvoda sagorijevanja je plin ugljendioksid koji izaziva tzv. efekat staklene bašte. Zbog prevelike količine ugljendioksida u atmosferi već je došlo do pojave globalnog zatopljenja, čije posljedice su razorni vjetrovi i padavine na jednoj straniplanete i velike dugotrajne suše na drugoj. Ako kao izvor toplotne energije koristimo toplotnu energiju sunca i okoline, tj. toplotnu energiju iz zraka, vode i zemlje, umanjit će se poplave i suše. To je potpuno čista i obnovljiva energijai uz to je potpuno besplatna.

Iskorištavanje toplotne energije okoline (toplotne pumpe)

Da bi se toplotna energija okoline mogla koristiti u sistemima grijanja i za pripremu tople sanitarne vode (PTV), potrebno je umjesto kotla ili peći instalirati uređaj koji se naziva termo pumpa. Prednost primjene termo pumpe nije samo besplatna toplotna energija („gorivo“) nego i veoma efikasno korištenje električne energije, koja joj je potrebna za rad.Za dobijanje iste količine toplotne energije termo pumpa potroši 5-6 puta manje električne energije od električnog kotla (termoblok) ili termoakumulacione peći. Rezultat svega nabrojanogje smanjenje troškova grijanja i do 80% u odnosu na sisteme sa sagorijevanjem goriva. Uložena investicija se otplaćuje veoma brzo u odnosu na vijek trajanja opreme. Naš biro, u okviru tehničke ili konsultantske dokumentacije, obavezno prilaže proračun dužine vremena za koliko se povrate uložena finansijska sredstva (investicija).

Toplotne pumpe se dijele u zavisnosti od mjesta uzimanja toplotne energije na:

 • termo pumpe zrak/voda,
 • termo pumpe voda/voda i
 • termo pumpe zemlja/voda.

Iskorištavanje energije sunca

Sunce je neiscrpan izvor toplotne energije. Energija sunca, kao i energija okolnog zraka, vode i zemljeje čista, besplatna i obnovljiva energija.Može da se koristi kao toplotna i kao svjetlosna energija. Toplotna energija se prenosi na ogrevni medij, a svjetlosnase pretvara u električnu energiju.

Toplotna energija sunca koristise pomoću solarnih sistema grijanja. Dobijena energija može se upotrebljavati u više svrha, od kojih su našim klijentima vrlo značajne sljedeće:

 • zagrijavanje sanitarne vode (PTV)
 • dodatno zagrijavanje vode u sistemu grijanja
 • zagrijavanje bazena

 

Geografski položaj i ukupno sunčevo zračenje obezbjeđuju dobre uslove za korištenje energije sunca u našoj zemlji.

 

Toplotna energija sunca prenosi se na vodu u solarnim kolektorima. Većina solarnih kolektora su pločasti ili kolektori s vakuumskim cijevima. Oni su glavni elementi u solarnim sistemima grijanja.

Solarni sistem se sastoji od:

 • solarnog kolektora (pločasti ili sa vakuum cijevima)
 • spremnika za zagrijavanje vode (sanitarne ili za grijanje ili za oboje)
 • cirkulacione pumpe
 • sigurnosne grupe (sigurnosni ventil, manometar-termometar, automatski odzračivač)
 • ekspanzione posude
 • cijevnihinstalacija
 •  solarne tečnosti
 • regulaciono-upravljačkih elementa

Koristi od upotrebe toplotne energije sunca:

 • besplatna, čista i obnovljivaenergija
 • relativno brz povrat uloženih sredstava
 • mogućnost ugradnje u postojeće sisteme grijanja
 •  dugi vijek trajanja
 •  čuvanje životne sredine, nema emisije CO2

Naš biro u okviru tehničke ili konsultantske dokumentacije obavezno prilaže proračun dužine vremenapovrata uloženih finansijskih sredstva (povrat investicije).

Sa solarnim sistemom za proizvodnju potrošne tople vode i za grijanje, mogu se postići uštede od 40% u odnosu na ukupne potre­be energije, u zavisnosti od toplinske izolacije i potreba za toplinom dotične zgrade.

Ovo je zbog činjenice da solarni kolektor pored direktnog sunčevog zračenjapretvara u toplinu i tzv. difuzno zračenje sunca. Tako npr. za vrijeme oblačnih dana, solarni sistem može proizvoditi toplotnu energiju od 300 W/m2.

Mogućnost korištenja toplote sunca u različitim vremenskim prilikama

 

Dobro proračunat i kvalitetno izveden solarni sistem donosi veću uštedu i brži povrat uloženih finansijskih sredstava

 

 

PROJEKTOVANJE | PRODUKCIJA | NADZOR | VJEŠTAČENJE

GlobalProjekt d. o. o.

Savremeni sistemi za grijanje i hlađenje stambenih i poslovnih objekata

Savremena tehnička rješenja iz bilo koje oblasti moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

 • očuvanje čiste okoline i smanjenje emisije ugljendioksida (CO2) u atmosferu,
 • efikasno korištenje i upotreba obnovljivih izvora energije,
 • ekološko privređivanje.

Ovi uslovi se moraju uzeti u obzir i kod projektovanja i izvođenja sistema grijanja i hlađenja u stambenim i poslovnim objektima. U većini sistema grijanja kod nas se koristi toplotna energija dobijena sagorijevanjem čvrstih goriva (ugalj, drvo, pelet), lož ulja ili plina. Bilo koje od ovih goriva da koristimomoramo ga kupiti, uskladištiti, ložiti i čistiti čađ i pepeo. Sagorijevanjem nastaje dim i dolazi do pojave curenja i kondenzacije vode i katrana na izlaznoj strani kotlova i peći. Jedan od proizvoda sagorijevanja je plin ugljendioksid koji izaziva tzv. efekat staklene bašte. Zbog prevelike količine ugljendioksida u atmosferi već je došlo do pojave globalnog zatopljenja, čije posljedice su razorni vjetrovi i padavine na jednoj straniplanete i velike dugotrajne suše na drugoj. Ako kao izvor toplotne energije koristimo toplotnu energiju sunca i okoline, tj. toplotnu energiju iz zraka, vode i zemlje, umanjit će se poplave i suše. To je potpuno čista i obnovljiva energijai uz to je potpuno besplatna.

Iskorištavanje toplotne energije okoline (toplotne pumpe)

Da bi se toplotna energija okoline mogla koristiti u sistemima grijanja i za pripremu tople sanitarne vode (PTV), potrebno je umjesto kotla ili peći instalirati uređaj koji se naziva termo pumpa. Prednost primjene termo pumpe nije samo besplatna toplotna energija („gorivo“) nego i veoma efikasno korištenje električne energije, koja joj je potrebna za rad.Za dobijanje iste količine toplotne energije termo pumpa potroši 5-6 puta manje električne energije od električnog kotla (termoblok) ili termoakumulacione peći. Rezultat svega nabrojanogje smanjenje troškova grijanja i do 80% u odnosu na sisteme sa sagorijevanjem goriva. Uložena investicija se otplaćuje veoma brzo u odnosu na vijek trajanja opreme. Naš biro, u okviru tehničke ili konsultantske dokumentacije, obavezno prilaže proračun dužine vremena za koliko se povrate uložena finansijska sredstva (investicija).

Toplotne pumpe se dijele u zavisnosti od mjesta uzimanja toplotne energije na:

 • termo pumpe zrak/voda,
 • termo pumpe voda/voda i
 • termo pumpe zemlja/voda.

Iskorištavanje energije sunca

Sunce je neiscrpan izvor toplotne energije. Energija sunca, kao i energija okolnog zraka, vode i zemljeje čista, besplatna i obnovljiva energija.Može da se koristi kao toplotna i kao svjetlosna energija. Toplotna energija se prenosi na ogrevni medij, a svjetlosnase pretvara u električnu energiju.

Toplotna energija sunca koristise pomoću solarnih sistema grijanja. Dobijena energija može se upotrebljavati u više svrha, od kojih su našim klijentima vrlo značajne sljedeće:

 • zagrijavanje sanitarne vode (PTV)
 • dodatno zagrijavanje vode u sistemu grijanja
 • zagrijavanje bazena

 

Geografski položaj i ukupno sunčevo zračenje obezbjeđuju dobre uslove za korištenje energije sunca u našoj zemlji.

 

Toplotna energija sunca prenosi se na vodu u solarnim kolektorima. Većina solarnih kolektora su pločasti ili kolektori s vakuumskim cijevima. Oni su glavni elementi u solarnim sistemima grijanja.

Solarni sistem se sastoji od:

 • solarnog kolektora (pločasti ili sa vakuum cijevima)
 • spremnika za zagrijavanje vode (sanitarne ili za grijanje ili za oboje)
 • cirkulacione pumpe
 • sigurnosne grupe (sigurnosni ventil, manometar-termometar, automatski odzračivač)
 • ekspanzione posude
 • cijevnihinstalacija
 •  solarne tečnosti
 • regulaciono-upravljačkih elementa

Koristi od upotrebe toplotne energije sunca:

 • besplatna, čista i obnovljivaenergija
 • relativno brz povrat uloženih sredstava
 • mogućnost ugradnje u postojeće sisteme grijanja
 •  dugi vijek trajanja
 •  čuvanje životne sredine, nema emisije CO2

Naš biro u okviru tehničke ili konsultantske dokumentacije obavezno prilaže proračun dužine vremenapovrata uloženih finansijskih sredstva (povrat investicije).

Sa solarnim sistemom za proizvodnju potrošne tople vode i za grijanje, mogu se postići uštede od 40% u odnosu na ukupne potre­be energije, u zavisnosti od toplinske izolacije i potreba za toplinom dotične zgrade.

Ovo je zbog činjenice da solarni kolektor pored direktnog sunčevog zračenjapretvara u toplinu i tzv. difuzno zračenje sunca. Tako npr. za vrijeme oblačnih dana, solarni sistem može proizvoditi toplotnu energiju od 300 W/m2.

Mogućnost korištenja toplote sunca u različitim vremenskim prilikama

 

Dobro proračunat i kvalitetno izveden solarni sistem donosi veću uštedu i brži povrat uloženih finansijskih sredstava

 

 

GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.

GlobalProjekt d. o. o.