Kontakt

PROJEKTOVANJE | PRODUKCIJA | NADZOR | VJEŠTAČENJE

GlobalProjekt d. o. o.
Kompanija Globalprojekt, d.o.o.
Ulica Ul. ZAVNOBiH-a H-1/34
Grad Bihać
Država Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba Pupić Sead, dipl. ing.
Tel./Fax +387 37 227 614
Mob. +387 62 731 007
E-mail info@globalprojekt.ba
Internet www.globalprojekt.ba
www.globalbih.com

 

 

 

GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.