Komorna sušara "MINI"

Sušara malog kapaciteta za sušenje gljiva, voća, povrća i ljekovitog bilja sa recirkulacijom zraka za sušenje

Rad sušare se odvija potpuno automatski. Ugrađeni programski paket omogućava izbor režima sušenja prema proizvodu koji se suši. Moguć je i izbor parametara sušenja prema želji. Zbog optimalnog režima rada i kvalitetne izolacije utrošak energije je minimalan. Sušara je potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika (inox). Ispunjava sve standarde za sušenje organski proizvedenogvoća i povrća. Pripremljena je za dobijanje odgovarajućih standarda koji važe za područje prehrambenih proizvoda.

 

PROJEKTOVANJE | PRODUKCIJA | NADZOR | VJEŠTAČENJE

GlobalProjekt d. o. o.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • Oznaka: MINI
  • Dimenzije: 550 x 600 x 1500 mm (Š x V x D)
  • Kapacitet: 15 kg
  • Napon: 230 V, 50 Hz
  • Snaga: 1,1 kw

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Download

GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.