Ispitivanje plinskih flaša

Na slici je prikazan uređaj za ispitivanje ventila na plinskim flašama. Istovremeno se ispituju ventili tri flaše. Ispitivanje se vrši ručno. Na zahtjev kupca može se povećati broj flaša koje se istovremeno ispituju. Može se izvršiti i potpuna ili djelimična automatizacija procesa ispitivanja.

 

PROJEKTOVANJE | PRODUKCIJA | NADZOR | VJEŠTAČENJE

GlobalProjekt d. o. o.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • prema specifikacijama naručioca

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Download

GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.
GlobalProjekt d. o. o.